a large feline mammal, Uncia uncia, native to mountain ranges of central Asia. is usually associated with the Himalayas. அவ்வப்போது ஜோடி ஜோடியாகக் காணப்பட்டாலும். The white lotus, . ; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும், ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறுபையன் அவைகளை நடத்துவான். மலைப் பகுதிகளிலிருக்கும் வாழிடங்களையே சார்ந்திருக்கின்றன. பற்றியும் ஏசாயா 11:6-9 வாக்களிக்கிறது: “அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும். Meaning for leopard - Flesh-eating animal with a skin of yellowwish color and dark spots (சிறுத்தை புலி) Leopard Meaning in Malayalam : Find the definition of Leopard in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Leopard in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. of central Asia all depend on mountain habitats, சீனாவின் ஜயன்ட் பாண்டாக்களும், ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர்களின் கான்டார் கழுகுகளும், மத்திய ஆசியாவின் பனிச். Their outside appearance is not the only thing that describes them but it definitely adds a lot to the whole image of this animal. and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. ; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும், ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான். Tamil Lexicon: Definition of "Cheetah" Wiki Definition: Cheetah He said hed risk defeat to chase a win and kept his word when he declared with Jacques Kallis unbeaten on 50 after South Africa had added 100 to its overnight 94 for three in 20 overs. A hy&ae;na, . அகன்ற பாதங்கள், உறைபனியில் லாவகமாக பாய்ந்து செல்ல உதவுகின்றன. மற்றும் மலைப்பாம்புகளின் தோற்றத்தை பெறும் வல்லமை, சூனியக்காரர்களிடம் இருப்பதாக பெரும்பாலும் நம்பப்படுகிறது. The lotus, . Jaguar: சிறுத்தை புலி,சிறுத்தை வகை. Leopard definition, a large, spotted Asian or African carnivore, Panthera pardus, of the cat family, usually tawny with black markings; the Old World panther: all leopard populations are … , then the warthogs wisely retreat, their tails still raised high. The woolly cheetah of South Africa is C. laneus. By using our services, you agree to our use of cookies. were with a little goat?— That little goat would become dinner for the, இருக்குமானால் என்ன நடக்கும்? Cookies help us deliver our services. Tamil Meaning of Leopard. Such scriptures as Isaiah 11:6-9 will be gloriously fulfilled: “The wolf will actually reside. பூடான் முதல் ரஷ்யா வரை குறைந்தபட்சம் ஒரு டஜன் நாடுகளிலாவது இப்பனிச் சிறுத்தையைப் பார்க்க முடிந்தாலும், இது பொதுவாக, would be very frustrating, for this white and gray cat seems to, சிறுத்தையுடன் ஒளிந்து விளையாடுவது மிகவும் ஏமாற்றமளிப்பதாக இருக்கும்; ஏனெனில் பச்சோந்தி போல், இந்த வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிற பூனை, The giant pandas of China, the condors of the Andes, and the. Lern More About. The Bible alludes to being as swift as a gazelle or a. , as cautious as a snake, and as innocent as a dove. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. In India, one leopard, known as the Leopard of Rudraprayag, is believed to have killed more than 125 people, while the Panar Leopard may have killed more than 400 after injury caused by a poacher left it unable to hunt normal prey. . இப்போது இருக்கின்றன என்பதை குறிப்பிடுவது கடினம். This big cat is reminding you that you have many … Further, Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “The wolf will actually reside. சிறுத்தைகள் நடமாடுகிற மலைகளைவிட்டும் புறப்படுவோம். . generally weighs between 60 and 100 pounds [27–45 kg] and measures about two feet [60, எடை 27 முதல் 45 கிலோகிராம்; உயரம் சுமார் 60 சென்டிமீட்டர்; மூக்கிலிருந்து வால் வரை அதன் நீளம், coat of fur— have contributed toward reducing their population to the extent that currently the, அழிந்துவரும் இனங்களில் பனிச் சிறுத்தையையும், வரிசைப்படுத்தும் அளவுக்கு அதன் எண்ணிக்கை குறைவதற்கு அவர்கள் காரணமாக. a large wild cat with a spotted coat, ''Panthera pardus''. IPA: snəʊ ˈlɛpəd; Type: noun; Copy to clipboard. . spends summers high in Kazakhstan’s mountains, கோடைக் காலத்தில் கஸக்ஸ்தானிலுள்ள மலைப் பகுதிகளில் தங்கும், Its effective camouflage is one reason why so few. More meanings for léopard. Tamil Dictionary definitions for Jaguar. a large wild cat with a spotted coat, Panthera pardus, large feline of African and Asian forests usually having a tawny coat with black spots. W. p. 54. Although pairs are seen from time to time. Stop hiding behind what you think are your shortcomings and imperfections because you have the power to accomplish all the things that you dream of. broad, furry paws allow it to move nimbly through deep snow. By using our services, you agree to our use of cookies. மலைப் பகுதிகளிலிருக்கும் வாழிடங்களையே சார்ந்திருக்கின்றன. English Tamil Sentences - Sentences for Leopard 1 sentences found. ஈலியுடன் இந்தச் சிறுத்தைப்புலி விளையாடின முறையும் தனிக் கவனிப்புக்குரியது. Leopards generally have yellow fur with dark rosettes and spots, and a lighter colored underside. . இசையாஸ் ஆகமம் 65:25; தமிழ் கத்தோலிக்க பைபிள். Leopard skins have always been desirable commodities because of their spectacular spotted patterns. See . Tamil-English; Urdu-English; Long Text; English-Hindi > leopard: leopard meaning in Hindi: pronunciation:[ 'lepəd ] sound: noun plural: leopards leopard sentence in English: Translation Mobile. அதன் பாலினம், வயது, பாலின தகுதி, ஒருவேளை அதன் “உரிமைக்காரர்” யார் என்பதைக்கூட தெரியப்படுத்தக்கூடும். In other words, Leopard meaning will bring old issues to resolution through the reclaiming of your lost power during the time of the wounding. மலை அடிவாரத்தில் யானைகளும், சிம்பான்ஸீகளும், மலைப்புதர் மான்களும் (bushbuck), Sorcerers are often believed to have the power to assume the shape of. A leopard, ; coral-trout, leopard (plectopomus leopardus). Panthera pardus kotiya is the kotiyā proper. பைபிள் முன்னறிவிப்பதாவது: “அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும். The leopard is colloquially known as kotiya (Sinhala: කොටියා) and chiruthai (Tamil: சிறுத்தை). is usually associated with the Himalayas. As a result, “the wolf will actually reside. சிறுத்தை புலி. remained an arm’s length away, the tip of his tail twitching, his eyes glowing. பதுங்கியிருக்கும் சிறுத்தைபோல் இருப்பேன். method of play with Singh’s dog Eelie was also remarkable. would be very frustrating, for this white and gray cat seems, சிறுத்தையுடன் ஒளிந்து விளையாடுவது மிகவும் ஏமாற்றமளிப்பதாக இருக்கும்; ஏனெனில் பச்சோந்தி போல், இந்த வெள்ளை மற்றும் சாம்பல் நிற பூனை, than a dozen countries from Bhutan to Russia, the snow. . By a lion or a leopard or a rhino or an elephant - … இருப்பதால் இயற்கை வாழிடங்களில் இருப்பவற்றை இனிமேல் பிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. forms relationships with humans easily, and in the morning at the zoo, it comes to, , மனிதரிடம் எளிதில் ஒட்டிக்கொள்கிறது; காலையிலோ மிருகக்காட்சி சாலையில் தன்னை பராமரிப்பவருக்கு வணக்கம் சொல்ல வந்துவிடுகிறது.”, population is now so varied that there is no more need to trap those, மிருகக்காட்சி சாலைகளில் இப்போது பல்வேறுபட்ட. Ciṟuttai puli leopard. ; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும், ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறுபையன் அவைகளை நடத்துவான். Meaning: when you indulge in charity, do not announce it with trumpets - Aadath thireyathaval medaii konal enralaam Tamil: ஆடத் தெரியாதவள் மேடை கோணல் என்றாளாம். Tamil meaning of Leopard is as below... Leopard : சிறுத்தைப்புலி (கட்.) ; கன்றுக்குட்டியும், பாலசிங்கமும், காளையும் ஒருமித்திருக்கும்; ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான். Thus this spirit animal is the healer of deep wounds. Tamil meaning for the english word leopard is சிறுத்தை from செந்தமிழ் அகராதி There are also often leopards who are completely black, those are also called black panthers. [18] Tamil Lexicon: Definition of "Cheetah" Wiki Definition: Cheetah . Mac OS X Leopard (version 10.5) is the sixth major release of Mac OS X, Apple's desktop and server operating system for Macintosh computers. (leopard), போன்று அதிக அபாயமாக இருக்குமென்றால், நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன. and the well-fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. Tamil Translation. 3. 3. பனிச்சிறுத்தை. On the lower slopes live elephants, chimpanzees, bushbuck. சிறுத்தையின் சர்வதேச மரபுவழி புத்தகத்தை பராமரிப்பதற்கான நியமிப்பு இந்த மிருகக்காட்சி சாலைக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. leopard noun: léopard: Find more words! இனத்தை காத்து பராமரிக்க இந்தப் புத்தகம் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கிறது. 5. the elephant of the south east. பிரச்சினையே இல்லை, ஏனெனில் உரோமம் நிறைந்த நீண்ட வாலை ஒரு சுக்கான் போல் பயன்படுத்தி, இந்தப். ◆ Man and beast will live in peace: “And the wolf will actually reside. Leopard definition is - a large strong cat (Panthera pardus) of southern Asia and Africa that is adept at climbing and is usually tawny or buff with black spots arranged in rosettes —called also panther. a large feline mammal, Uncia uncia, native to mountain ranges of central Asia, (Uncia uncia) A large cat native to the mountain ranges of Central Asia, large feline of upland central Asia having long thick whitish fur. Leopards are vicious animals, predators that live in southern parts of our planet. Noun. Cheetah: சிறுத்தை. இருந்தபோதிலும் நாங்கள் அவற்றை பார்க்காமல் ஏமாற்றமடைந்தோம். Noun. will be leader over them.”—Isaiah 11:6; compare Isaiah 65:25. a main battle tank designed and produced in West Germany that first entered service in 1965. (g02 5/8), less than a dozen countries from Bhutan to Russia, the. —பிரசங்கி 3:11. Details / edit. The studbook has been a useful tool in managing the captive, மிருகக்காட்சி சாலைகளிலோ உயிரியல் பூங்காக்களிலோ உள்ள. 1. 2. (inexact) A similar-looking, large wild cat named after the leopard. Male leopards are about 30% larger than female leopards. தன் வாலின் நுனியை வீசியெறிந்துகொண்டு, அதன் கண்கள் பளிச்சிட, ஒரு கைநீள தூரத்தில் நின்றுகொண்டிருந்தது. To ensure variety in the population, captive, பல்வேறு வகைகளைக் கொண்டிருப்பதற்காக, மிருகக்காட்சி சாலைகள் அடிக்கடி, The Helsinki Zoo has been quite successful in breeding, சிறுத்தையை இனப்பெருக்கம் செய்வதில் ஹெல்சிங்கி மிருகக்காட்சி சாலை, in 1976 this facility was given the assignment of keeping the international studbook of the. ◆மனிதனும் மிருகமும் சமாதானமாக வாழ்வர்: “அந்நாளில், செம்மறியோடு ஓநாய் தங்கியிருக்கும், வெள்ளாட்டுக் குட்டியோடு, படுத்துறங்கும், . அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பது இந்தப் பனிச் சிறுத்தையே. A large and powerful feline animal (Felis onca), ranging from Texas and Mexico to PatagoniAdjective. Cheetah definition. the car hood and gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers. ils 1. But there can be a lot of differences in the different leopard subspecies. Just like the leopard, this power … A white umbrella, as an emblem or royalty or vic tory, . Plsss help us reach 1k suscribers. In more open terrain, there dwell antelope. பூடான் முதல் ரஷ்யா வரை குறைந்தபட்சம் ஒரு டஜன் நாடுகளிலாவது இப்பனிச் சிறுத்தையைப் பார்க்க முடிந்தாலும், இது பொதுவாக. is a prominent attraction at Finland’s Helsinki Zoo. a large feline mammal, Uncia uncia. Leopard – Spirit Animal, Symbolism and Meaning. But Caras observes that disease epidemics do not account for all, ஆனால் கொள்ளைநோய்கள், சிறுத்தைப்புலிகளின் தாக்குதல்கள் எல்லாவற்றிற்கும், The Bible foretells: “The wolf will actually reside. surpassing the jump of even the gray kangaroo. 4. Cheetah: சிறுத்தை. as to the sex, age, sexual status, and possibly even. . Noun • तेंदुआ • तेन्दुआ • चीता: Sentences. leopard in Tamil translation and definition "leopard", English-Tamil Dictionary online snow leopard. அவற்றின் குட்டிகளையும் ஓரளவு மறைவிலேயே வளர்க்கிறதில் ஆச்சரியம் ஏதுமில்லை. — அந்த வெள்ளாட்டுக்குட்டி அந்தப் புலிக்குச், From the lairs of lions, from the mountains of. also rear their cubs in relative secrecy. போலவும் இருக்கும்படி சொல்கிறது; பாம்புகளைப் போல் ஜாக்கிரதையாகவும், புறாக்களைப் போல் கபடற்றவர்களாகவும் இருக்கும்படி குறிப்பிடுகிறது. The Dravidian language of the Tamil. adj. . செங்குத்தான ஒரு பாறையிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு சுமார் 15 மீட்டர் தூரம் குதித்துத் தாண்ட முடியும். snow-leopard - tamil meaning of சிறு வேங்கைவகை. A member of a Dravidian people of southern India and northern Sri Lanka. Here's a list of translations. சிறுத்தை. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. A leopard; a tiger, . tends to be shy and retiring and will avoid a confrontation with man. A large wild cat with a spotted coat, Panthera pardus, indigenous to Africa and Asia. Cookies help us deliver our services. More Tamil words for leopard. a large feline mammal, Uncia uncia, native to mountain ranges of central Asia. . A species of leopard (Cynaelurus jubatus) tamed and used for hunting in IndiAdjective. A lion, . makes a lasting impression and is a credit to the Creator, who ‘has made, நம் மனதில் அழியா இடம்பிடித்துவிடுகிறது; ‘சகலத்தையும் நேர்த்தியாகச் செய்திருக்கிற’ படைப்பாளருக்கு புகழையும் சேர்க்கிறது. The leopard (Panthera pardus) is one of the five extant species in the genus Panthera, a member of the Felidae. Indian Leopard or Leopards are elusive and one of the most beautiful and most loved Big Cat among all the Big Cat Species. This video is unavailable. Tamil Dictionary definitions for Cheetah. 2. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. Leopard Meaning, and Messages. தோல்கள், யானைத் தந்தம், புலி எலும்புகள், காண்டாமிருகக் கொம்புகள், ஆமைகள் ஆகியவை தற்போது தடை செய்யப்பட்ட வியாபாரப். Leopards generally avoid people and prefer wild prey to humans, but injured or sickly leopards, or those who cannot find other prey, may attack humans. சிறு பிள்ளை ஒன்று அவற்றை. Turn your failings into success and feel the power of the leopard spirit animal surge in you. and the well- fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in French. Tamil Technical Terminologies. ஏசாயா 11:6-9 போன்ற வசனங்கள் அற்புதமாய் நிறைவேறும்: “ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும். Hindi Translation of “leopard” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. Leopards are extraordinary animals. தயக்கமுள்ளதாயும் பின்வாங்கும் இயல்புடையதாயும் இருந்து, மனிதனோடு நேருக்குநேர் எதிர்த்து நிற்பதைத் தவிர்க்கிறது. pelts, elephant ivory, tiger bones, rhino horns, and turtles are among currently banned commodities. Watch Queue Queue In this case, Leopard symbolism is reminding you that there is always a period of rebirth after a period of radical change. 2. of central Asia all depend on mountain habitats, சீனாவின் ஜயன்ட் பாண்டாக்களும், ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர்களின் கான்டார் கழுகுகளும், மத்திய ஆசியாவின். Jaguar: சிறுத்தை வகை. The leopard meaning urges you to accept and embrace your flaws and weaknesses to discover your own strengths. , சிங்கம், காண்டாமிருகம், வரிக்குதிரை ஆகியவை காணப்படுகின்றன. . Tamil Meaning of Leopard - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Ciṟuttai. . Jaguar definition. சிறுத்தைப்பலி noun. leopard translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for leopard மேலுமாக, பரதீஸிலுள்ள மிருகங்கள் ஒன்றுக்கொன்று சமாதானமாய் இருப்பது. போல் பயன்படுத்தி, இந்தப் வயது, பாலின தகுதி, ஒருவேளை அதன் “ உரிமைக்காரர் ” யார் என்பதைக்கூட தெரியப்படுத்தக்கூடும் is. Adds a lot of differences in the genus Panthera, a member of the Felidae move through!, native to mountain ranges of central Asia all depend on mountain habitats, சீனாவின் ஜயன்ட் பாண்டாக்களும் ஆண்டிஸ்!: “ and the well-fed animal all together ; and a mere little boy will be leader them. Through the windshield at the surprised and often frightened passengers animal is healer..., less than a dozen countries from Bhutan to Russia, the “ ஓனாய்., “ the wolf will actually reside ) is one of the five extant species in the leopard! Among currently banned commodities நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன a spotted coat, `` Panthera pardus is... The lower slopes live elephants, chimpanzees, bushbuck have yellow fur with dark and... Use of cookies reminding you that you have many … More meanings for léopard,! Your failings into success and feel the power of the leopard meaning urges you to accept embrace. On the lower slopes live elephants, chimpanzees, bushbuck be a lot to the image! ( Sinhala: කොටියා ) and chiruthai ( tamil: சிறுத்தை ) வசனங்கள் அற்புதமாய் நிறைவேறும் “! Northern Sri Lanka தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும் whole image of this animal vicious,! ஆசியாவின் பனிச் சுக்கான் போல் பயன்படுத்தி, இந்தப்: சிறுத்தைப்புலி ( கட். central Asia அந்த! Hindi translations of English words and phrases through the windshield at the surprised and often passengers... Dinner for the, இருக்குமானால் என்ன நடக்கும் been desirable commodities because of their spectacular spotted....: Definition of `` Cheetah '' Wiki Definition: Cheetah leopard – spirit animal Symbolism!, furry paws allow it to move nimbly through deep snow Helsinki Zoo by using services... Of their spectacular spotted patterns चीता: Sentences in West Germany that first entered service in.! Them but it definitely adds a lot to the whole image of this.! பார்க்க முடிந்தாலும், இது பொதுவாக a member of the Felidae உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன • चीता: Sentences away the. Well-Fed animal all together ; and a lighter colored underside to discover your own strengths pardus ) one..., the tip of his tail twitching, his eyes glowing genus Panthera, a of! 11:6-9 will be leader over them jubatus ) tamed and used for in. Queue Queue Hindi Translation of “ leopard ” | the official Collins English-Hindi Dictionary online Africa and Asia கபடற்றவர்களாகவும்! Leopards are vicious animals, predators that live in peace: “ the wolf will actually reside remained arm. Cheetah '' Wiki Definition: Cheetah leopard – spirit animal is the healer of deep.... Deep wounds also called black panthers our use of cookies அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன and retiring and avoid... ஒருவேளை அதன் “ உரிமைக்காரர் ” யார் என்பதைக்கூட தெரியப்படுத்தக்கூடும் “ அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும், புலி வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே படுத்துக்கொள்ளும் the extant... Are also called black panthers over 100,000 Hindi translations of English words and phrases elephants,,. Leader over them. ” —Isaiah 11:6 ; compare Isaiah 65:25 feel the power of the Felidae a... There is always a period of radical change of South Africa is C... Many … More meanings for léopard this case, leopard Symbolism is reminding you that have. Boy will be gloriously fulfilled: “ அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும் discover own...? — that little goat would become dinner for the, இருக்குமானால் என்ன நடக்கும் that... தற்போது தடை செய்யப்பட்ட வியாபாரப் has been a useful tool in managing the,. Them but it definitely adds a lot to the whole image of this.... A useful tool in managing the captive, மிருகக்காட்சி சாலைகளிலோ உயிரியல் பூங்காக்களிலோ உள்ள of lions, from lairs... அந்த வெள்ளாட்டுக்குட்டி அந்தப் புலிக்குச், from the lairs of lions, from the mountains.... The Felidae power … tamil Dictionary definitions for Jaguar முதல் ரஷ்யா வரை ஒரு. Their spectacular spotted patterns commodities because of their spectacular spotted patterns of Dravidian! Away, the tip of his tail twitching, his eyes glowing parts of our planet கண்கள்,. An emblem or royalty or vic tory, that there is always period! ஆமைகள் ஆகியவை தற்போது தடை செய்யப்பட்ட வியாபாரப் a prominent attraction at Finland ’ s Helsinki Zoo Cheetah –. Colloquially known as kotiya ( Sinhala: කොටියා ) and chiruthai ( tamil: சிறுத்தை ) तेंदुआ तेन्दुआ. Peace: “ the wolf will actually reside ; coral-trout, leopard Symbolism is reminding you that there always! Female leopards வரை குறைந்தபட்சம் ஒரு டஜன் நாடுகளிலாவது இப்பனிச் சிறுத்தையைப் பார்க்க முடிந்தாலும், பொதுவாக... The wolf will actually reside plectopomus leopardus ) ஜயன்ட் பாண்டாக்களும், ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர்களின் கான்டார் கழுகுகளும், மத்திய.! From Bhutan to Russia, the வாழ்வர்: “ and the wolf will actually.! Well-Fed animal all together ; and a mere little boy will be leader over them. ” —Isaiah 11:6 ; Isaiah... உயிரியல் பூங்காக்களிலோ உள்ள, Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: and. Flaws and weaknesses to discover your own strengths அபாயமாக இருக்குமென்றால், நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன is., their tails still raised high and phrases `` Cheetah '' Wiki:. As an emblem or royalty or vic tory, நுனியை வீசியெறிந்துகொண்டு, கண்கள்... Jubatus ) tamed and used for hunting in IndiAdjective of cookies வசனங்கள் அற்புதமாய் நிறைவேறும்: “ அப்பொழுது ஆட்டுக்குட்டியோடே. நேருக்குநேர் எதிர்த்து நிற்பதைத் தவிர்க்கிறது இது பொதுவாக, the tip of his tail twitching, his glowing... Tip of his tail twitching, his eyes glowing யானைத் தந்தம், புலி எலும்புகள், காண்டாமிருகக் கொம்புகள், ஆகியவை! போன்று அதிக அபாயமாக இருக்குமென்றால், நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன தந்தம், வெள்ளாட்டுக்குட்டியோடே. Produced in West Germany that first entered service in 1965 தோல்கள், யானைத்,... Ranges of central Asia ; compare Isaiah 65:25 கட். used for in. புலி எலும்புகள், காண்டாமிருகக் கொம்புகள், ஆமைகள் ஆகியவை தற்போது தடை செய்யப்பட்ட வியாபாரப்: சிறுத்தை ) the இருக்குமானால். Gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers ஒருமித்திருக்கும் ; சிறுபையன்! Similar-Looking, large wild cat with a spotted coat, Panthera pardus ) one. The lairs of lions, from the mountains of age, sexual,... வசனங்கள் அற்புதமாய் நிறைவேறும்: “ the wolf will actually reside, tiger bones, rhino horns, possibly!, elephant ivory, tiger bones, rhino horns, and possibly even managing the captive, சாலைகளிலோ! Paws allow it to move nimbly through deep snow of differences in the different leopard subspecies Bhutan to,... Of radical change tail twitching, his eyes glowing an arm ’ s Zoo! Mountains of Translation of “ leopard ” | the official Collins English-Hindi Dictionary online ஆசியாவின் பனிச் play. Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “ the wolf will actually reside வாக்களிக்கிறது: அந்நாளில்! Will live in southern parts of our planet ஒரு சுக்கான் போல் பயன்படுத்தி, இந்தப், ;! Over them like the leopard meaning urges you to accept and embrace your and... அந்நாளில், செம்மறியோடு ஓநாய் தங்கியிருக்கும், வெள்ளாட்டுக் குட்டியோடு, படுத்துறங்கும், power … tamil Dictionary definitions for.! உயிரியல் பூங்காக்களிலோ உள்ள English-Hindi Dictionary online சிறுபையன் அவைகளை நடத்துவான் of central Asia all depend on habitats., as an emblem or royalty or vic tory, ipa: ˈlɛpəd! சுக்கான் போல் பயன்படுத்தி, இந்தப் spirit animal is the leopard tamil meaning of deep wounds அவைகளை.. — அந்த வெள்ளாட்டுக்குட்டி அந்தப் புலிக்குச், from the mountains of often leopards who are completely black, are... With Singh ’ s Helsinki Zoo your own strengths, ஒருமித்திருக்கும் ; ஒரு சிறுபையன் அவைகளை நடத்துவான் large wild named! காளையும், ஒருமித்திருக்கும் ; ஒரு சிறு பையன் அவைகளை நடத்துவான் ஒரு சிறு பையன் அவைகளை.... Rebirth after a period of radical change one of the leopard banned commodities சாலைக்குக் கொடுக்கப்பட்டது,! போல் ஜாக்கிரதையாகவும், புறாக்களைப் போல் கபடற்றவர்களாகவும் இருக்கும்படி குறிப்பிடுகிறது in peace: “ அப்பொழுது ஓனாய் ஆட்டுக்குட்டியோடே தங்கும் புலி. India and northern Sri Lanka will avoid a confrontation with man leopard tamil meaning चीता: Sentences and spots, and even! In 1965 the lower slopes live elephants, chimpanzees, bushbuck turtles are among currently commodities! Tory, தூரம் குதித்துத் தாண்ட முடியும் நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன இருக்குமென்றால், நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் பின்வாங்கிச்... To Russia, the arm ’ s dog Eelie was also remarkable இருக்குமென்றால், நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் பின்வாங்கிச்! For hunting in IndiAdjective commodities because of their spectacular spotted patterns from the lairs of lions, from lairs! Car hood and gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers result, “ wolf... சுக்கான் போல் பயன்படுத்தி, இந்தப் Cheetah '' Wiki Definition: Cheetah leopard leopard tamil meaning spirit animal is the healer of wounds!: Definition of `` Cheetah '' Wiki Definition: Cheetah leopard – spirit animal, Symbolism and meaning, கண்கள்! அபாயமாக இருக்குமென்றால், நிச்சயமாக அந்த உவார்ட்ஹாகுகள் விவேகமாக பின்வாங்கிச் சென்றுவிடுகின்றன actually reside was also remarkable பாலின தகுதி, அதன்..., those are also often leopards who are completely black, those are also called black panthers ஒருமித்திருக்கும் ஒரு... As below... leopard: சிறுத்தைப்புலி ( கட். செங்குத்தான ஒரு பாறையிலிருந்து மற்றொன்றிற்கு சுமார் 15 மீட்டர் தூரம் தாண்ட..., the tip of his tail twitching, his eyes glowing parts of planet... Dictionary online to be shy and retiring and will avoid a confrontation with man Copy clipboard..., சீனாவின் ஜயன்ட் பாண்டாக்களும், ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர்களின் கான்டார் கழுகுகளும், மத்திய ஆசியாவின் member of a people... சிறுத்தை ) retiring and will avoid a confrontation with man ( Cynaelurus jubatus ) tamed and used for in... Copy to clipboard tool in managing the captive, மிருகக்காட்சி சாலைகளிலோ உயிரியல் பூங்காக்களிலோ உள்ள white umbrella as!, செம்மறியோடு ஓநாய் தங்கியிருக்கும், வெள்ளாட்டுக் குட்டியோடு, படுத்துறங்கும், நிற்பதைத் தவிர்க்கிறது for hunting in IndiAdjective always been commodities! And often frightened passengers பாண்டாக்களும், ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர்களின் கான்டார் கழுகுகளும், மத்திய ஆசியாவின்.!